ကရင်နှစ်သစ်ကူးနေ့ အခမ်းအနား ကို ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီး အနောက်ပိုင်းသာယာဝတီ ခရိုင်တွင် ၁၁-၁-၂၀၂၄ တွင်ကျင်းပပြုလုပ်
ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီး၊ သာယာဝတီခရိုင် 2024-01-29

ကရင်နှစ်သစ်ကူးနေ့ အခမ်းအနား ကို ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီး အနောက်ပိုင်းသာယာဝတီ ခရိုင်တွင် ၁၁-၁-၂၀၂၄ တွင်ကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့ပါသည်။